You are here

Pozvánka na Valnou hromadu 2008

Obrázek uživatele Admin

Vážení členové,
z pověření rady OS Libčice.net si vás dovoluji pozvat na jednání valné hromady sdružení.
Valná hromada proběhne ve středu dne 18.6.2008 od 19.00 v restauraci Kulturák.

Předběžný program:

  • Volba ověřovatele
  • Doplnění/schválení programu
  • Zpráva rady o výsledcích hospodaření za rok 2007
  • Schválení zprávy rady o výsledcích hospodaření za rok 2007
  • Roční plán výdajů na rok 2008
  • Schválení ročního plánu výdajů na rok 2008
  • Informace rady OS Libčice.net ke členům
  • Diskuse

Náhradní termín pro konání valné hromady je stanoven na středu 18.6.2008 od 19.15 v restauraci Kulturák.
Valná hromada se dle stanov schází v náhradním termínu pokud v řádném termínu není přítomna nadpoloviční většina členů.
Konzumace piva a nealkoholických nápojů je pro členy Libčice.net po dobu konání valné hromady zdarma.
Těšíme se na vaši hojnou účast.

jménem rady OS Libčice.net
Ing. Petr Souček - předseda