You are here

Valná hromada 2016

Obrázek uživatele Admin

Vážení členové,

z pověření rady spolku Libčice.net si vás dovoluji pozvat na

jednání Valné Hromady spolku,

která se koná ve čtvrtek, 2. června 2016 od 19.00 v Libčicích v restauraci Na Radosti.
Protože neočekáváme nadpoloviční účast členů, je velice pravděpodobné, že nebude tato valná hromada usnášeníschopná a bude ustanoven náhradní termín valné hromady na čtvrtek, 16. června 2016 od 19.00 v Libčicích v restauraci Na Radosti.

V náhradním termínu se valná hromada dle stanov schází v případě, že v řádném termínu není přítomna nadpoloviční většina členů. Jste zváni na oba termíny valné hromady, avšak větší pozornost, prosím, věnujte termínu druhému.

 

Předběžný program valné hromady:

- Ustavení ověřovatele
- Doplnění/schválení programu
- Informace rady spolku Libčice.net ke členům
- Zpráva rady o výsledcích hospodaření za rok 2015
- Roční plán výdajů na rok 2016
- Zpráva komise infrastruktury o stavu a rozvoji sítě
- Diskuse

Konzumace piva a nealkoholických nápojů je pro členy Libčice.net po dobu konání valné hromady zdarma.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

 

jménem rady spolku Libčice.net
Martin Kucko, předseda rady sdružení