You are here

Schůzky rady+patronů-důležité

Obrázek uživatele ladau

Vážení radní, správci AP, patroni.
zvu Vás tímto na zasedání Rady Sdružení, která se uskuteční ve čtvrtek dne 29.3. od 19 hod. v zatím blíže neupřesněném restauračním zařízení v Libčicích. Na programu bude diskuse k aktuálním tématům fungování Libčice.net, zejména pak vyjasnění rolí správců AP, patronů a správců sítě. Výstupem bude program pro konání Valné Hromady.
Očekáváme účast následujících osob (členové rady + patroni):

Tenis
Janika
Idoom
Krat
Sepo
Bagrasian
Kucik
JFK
Balamut
Ruza
Mika
Ladau

Uvítám náměty ohledně konkrétního místa schůzky. Konzumace bude hrazena z fondů Libčice.net.

Díky

s pozdravem

Vláďa Urbánek