You are here

Pozvánka na Členskou schůzi

Obrázek uživatele Admin

Vážení členové, 

z pověření rady spolku Libčice.net si vás dovoluji pozvat na výroční členskou schůzi spolku Libčice.net, která se koná ve čtvrtek, 6. června 2019 od 19:00 v Libčicích, v restauraci Na Koupališti (Plovárna Libčice). 

 

Předběžný program schůze: 

- Ustavení ověřovatele 

- Doplnění/schválení programu 

- Zpráva rady o výsledcích hospodaření za rok 2018 

- Roční plán výdajů na rok 2019 

- Informace rady OS Libčice.net ke členům 

- Volba členů do orgánů spolku 

- Diskuse 

 

Konzumace piva a nealkoholických nápojů je pro členy Libčice.net po dobu konání schůze zdarma. 

 

Těšíme se na vaši hojnou účast. 

 

jménem rady spolku Libčice.net 

Martin Kucko