You are here

Valná hromada 2015

Obrázek uživatele Admin

Vážení členové,
z pověření rady OS Libčice.net si vás dovoluji pozvat na jednání Valné Hromady sdružení, která se koná ve čtvrtek 26. února 2015 od 19.00 v Libčicích v restauraci U nádraží.

Náhradní termín pro konání valné hromady je stanoven na čtvrtek, 26. února 2015 od 19.15 v restauraci U nádraží.

V náhradním termínu se valná hromada dle stanov schází v případě, že v řádném termínu není přítomna nadpoloviční většina členů.

Předběžný program valné hromady:

- Ustavení ověřovatele
- Doplnění/schválení programu
- Informace rady OS Libčice.net ke členům
- Zpráva rady o výsledcích hospodaření za rok 2014
- Roční plán výdajů na rok 2015
- Zpráva komise infrastruktury o stavu a rozvoji sítě
- Transformace občanského sdružení na spolek
– schválení nových stanov
- Volby orgánů spolku dle nových stanov
- Diskuse

Konzumace piva a nealkoholických nápojů je pro členy Libčice.net po dobu konání valné hromady zdarma.
Těšíme se na vaši hojnou účast.

jménem rady OS Libčice.net
Michal Nehasil, předseda rady sdružení

PřílohaVelikost
PDF icon 5stanovy_libcice_net_nove.pdf293.14 KB