You are here

Zápis z valné hromady 2012

Obrázek uživatele Admin

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY OS LIBČICE.NET KONANÉ DNE 14.6.2012

 

 

Přítomni: viz. prezenční listina

 

Řádná valná hromada se neuskutečnila -nebyla přítomna nadpoloviční většina členů (přítomno 14 členů). Předseda OS vyhlásil konání v náhradním termínu.

 

Valná hromada Libčice.net se konala v náhradním termínu 14.6.2012 v 19:15 hod.

 • Předseda občanského sdružení přednesl program valné hromady a ověřovatelem byl ustanoven p. Schánil.
 • Program valné hromady byl jednohlasně schválen.
 • Byla ustanovena návrhová komise v počtu dvou lidí a to: pí. Alderlestenová a p. Malík.
 • p. Schánil seznámil valnou hromadu s výsledky hospodaření za rok 2011. Hospodaření skončilo schodkem 144 tis kč, který byl pokryt rezervou z minulých let.
 • Výsledky hospodaření byly valnou hromadnou jednoznačně schváleny.
 • p. Schánil seznámil valnou hromadu s plánem příjmů a výdajů na rok 2012. Příjmy a výdaje ve výši 810 tis. Kč tvoří vyrovnaný rozpočet.
 • Plán příjmů a výdajů byl valnou hromadou jednoznačně schválen.
 • p. Kapoun seznámil Valnou hromadu se stavem projektu MOPS. Byl zrekapitulován stav projektu MOPS po první etapě.
  -seznam hlavní spojů
  -přesunutí hlavního bodu do školy
  -připojení městského úřadu
  -připravení odbočky do mateřské školky

  Seznámení s druhou etapou:
  -provedeny plánky
  -materiál je k dispozici z minulých let (první etapy)

 • p. Kapoun seznámil valnou hromadu s motivačním programem
 • Vývoj počtu členů má rostoucí tendenci. Za rok 2011 přibylo 35 nových členů
 • Diskuse
  - výkopy v ulici u Studánek - záhodno položit chráničky a zahájit jednání s městem.

Valná hromada byla ukončena v dne 14.6. 2012 v 22:00 hod.

Jechortová jiřina - přebírání zásilek
jechortovaj(zavinac)volny.cz, tel. 731 487 110  

Janda Karel - přebírání zásilek
kareljanda.senior(zavinac)seznam.cz, tel. 605 472 731  
 

Zápis ověřil p. Schánil 

 

PřílohaVelikost
PDF icon Zápis_VH_14.6.2012.pdf1.17 MB