You are here

Zrušení přístupových bodů

Obrázek uživatele bagrasian

Rada Spolku na své minulé schůzce (4.7.2019) rozhodla o zrušení dvou přístupových bodů (node Jiřina a node Rex) v obci Větrušice.

 

Odůvodnění: Radiové spoje v pásmu 5GHz použité k těmto dvěma bodům vykazují již delší dobu nekvalitní parametry. To je způsobeno stále přibývajícími spoji ostatních provozovatelů, stejně tak i spoji s větší šířkou pásma. Počet kanálů v tomto pásmu je omezen a tak již provoz na větší vzdálenosti vzhledem k rušení od ostatních provozovatelů není možný. Cenově dostupné spoje na vyžších kmitočtech (60GHz) by vyžadovaly značné úpravy (vybudování nových stožárů) nehledě k zatím ne zcela legálnímu provozu v ČR. Díky malému počtu členů v této lokalitě a dostupnosti wi-fi připojení od okolních providerů rozhodla rada pro zrušení těchto dvou přístupových bodů.

 

K vypnutí dojde v průběhu října 2019, aby měli členové spolku dostatek času na pořízení alternativního připojení. Stejně tak jim budou odpuštěny platby členských příspěvků od nynějška až do vypnutí přípojných bodů.