You are here

Pozvánka na členskou schůzi Libčice.net

Obrázek uživatele mika

Vážení členové,

 

z pověření rady spolku Libčice.net si vás dovoluji pozvat na výroční členskou schůzi spolku Libčice.net, která se koná ve čtvrtek, 19. 10. 2023 od 19:00 v Libčicích, ve společenské místnosti hasičské zbrojnice v ulici Za Kovárnou

 

Předběžný program schůze:

- Ustavení ověřovatele a zapisovatele.

- Doplnění/schválení programu.

- Zpráva rady o výsledcích hospodaření za rok 2022.

- Roční plán výdajů na rok 2023.

- Informace rady o probíhající finanční kontrole.

- Informace rady o přistoupení ke sdružení Nekomerční.net. 

- Diskuse, doplnění a schválení smlouvy o fúzi se spolkem Libčich z.s. (návrh smlouvy je jako příloha této pozvánky).

- Informace rady - evidence sítí nutná v Digitální Technické Mapě, nutné zahájit práce na získání přístupu a přípravě dat.

- Zvýšení rychlosti na optických přípojkách na 500M/500M.

- Přechod města na bezdrátový rozhlas. Zajištění pokračování podpory nadzemnímu vedení optických kabelů libcice.net.

- Diskuse, doplnění a schválení změny stanov, návrh v příloze. Hlavní body:

  • Úprava cílů, činnosti a účelu spolku, aby lépe sledoval náš současný stav.

  • Úprava a lepší definice vzniku a zániku členství.

  • Odstranění kontrolní komise - dlouhodobý problém s obsazením a fungováním

  • Odstranění role předsedy, členové rady budou zodpovědní přímo a rozhodovat většinou. Navenek spolek zastupují/podepisují nejméně dva členové rady.

  • Odstranění nepotřebných citací nadřazených zákonů, které je duplikuji.

- Volba navrhovatele úprav stanov.

- Volba rady.

- Volba navrhovatele pro zapsání rady do rejstříku soudu.

- Diskuse.

 

Soudek piva a nealko bude k dispozici.

 

Naším cílem stále zůstává provozování a vylešování sítě libcice.net, která přináší  internetové připojení za rozumnou cenu pro všechny členy. Mrzí nás, źe jsme nuceni vydávat nemalé prostředky za právní služby a finanční poradce v jednání s finanční správou, která zpochybňuje náš neziskový charakter.

Velmi by nás potěšila větší aktivita členů, nebo alespoň pochopení a veřejná podpora. Jak vidíte v přiložených stanovách, tak dále naše aktivita směřuje do podpory komunity v Libčicích nad Vltavou.

 

Členy, kteří budou chtít spolupracovat na přípravě finální podoby stanov prosím o odpověď na tento email. Dostanou práva ke komentování dokumentu. Dokument bychom chtěli připravit na členskou schůzi již v téměř finální podobě. To znamená, pokusit se vypořádat veškeré připomínky před začátkem členské schůze. 

 

Svojí účast prosím potvrďte ve formuláři https://forms.gle/5BoPmuXdJbpEcejy6 , ať máme dost občerstvení. :-)

 

Pokud jsme odeslali pozvánku bývalým členům, tak se omlouváme.    

 

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Jménem rady spolku Libčice.net

Martin Kucko