You are here

Zápisy z jednáni rady OS Libčice.net

Obrázek uživatele ladau

Zápis z jednání rady OS Libčice.net 1_2007

OS Libčice.net
Zahradní 771
252 66 Libčice n./Vlt.

Zápis ze zasedání rady občanského sdružení OS Libčice.net

V Libčicích dne: 29.3.2007

Přítomni: Petr Souček
Vladimír Urbánek
Michal Nehasil
Miloš Kapoun
Jaroslav Korunka
Jan Weinhold
Martin Kucko
Jan Jelínek
Vítek Růžička

Na zasedání byla projednávána následující témata:

1. Byla objasněna náplň rolí „patron“, „správce routeru“ a „správce sítě“. Všichni přítomni kromě M. Nehasila a M. Kapouna souhlasili s funkcí patrona. Každý patron dodá do 17.4. seznam uživatelů, za které je zodpovědný. Bylo konstatováno, že je třeba získat ještě další patrony. Jako odměnu za svou dobrovolnou funkci jsou patroni osvobozeni od placení členských příspěvků a mají k dispozici rychlejší konektivitu do internetu.
2. Na jednání byli definováni správci „neobsazených“ routerů. Jsou to:
- Barbucha – Jelínek
- Druid – Weinhold
- Inri – Kapoun
- Hades – Korunka, Souček
- GCA – Souček, Cáha
- Tenis – Nehasil
- Golem – Souček, Nehasil
3. Byli jmenováni správci sítě – Petr Souček + Michal Nehasil
4. Bylo rozhodnuto, že na připravované valné hromadě bude zdůrazněno uživatelům hlásit případné problémy se sítí pomocí fóra uživatelů Libčice.net. Bude taktéž zřízen e-mail pro hlášení závad. Přístup do této schránky budou mít všichni patroni.
5. Byla diskutována opatření pro efektivní vymáhání dlužných členských příspěvků. Bylo rozhodnuto, že V. Urbánek bude v periodických intervalech připravovat seznam neplatičů, který budou mít k dispozici správci routerů, a který bude možno v případě potřeby zveřejnit na fóru uživatelů. J. Korunka spolu s P. Součkem realizují řešení pro informování neplatičů přímo přesměrováním internetového prohlížeče na informační stránku.
6. M. Kapoun prověří bezpečnost zvažovaného publikačního systému Drupal, na němž by mohlo být založeno i nové uživatelské fórum.
7. Petr Souček přednesl návrh na zřízení funkce „nákupčího“. Nákupčí musí disponovat osobním automobilem a musí být dostatečně flexibilní. Funkce nákupčího zatím není obsazena.
8. Vítek Růžička ověří možnost pronájmu volné místnosti v budově Pod Saharou 722. Tento prostor by byl využit jako sklad materiálu.
9. Byla diskutována některá témata pro připravované zasedání valné hromady. Na valné hromadě mimo jiné proběhne volba rady OS Libčice.net a také volba členů komise „Komunikační infrastrura“. Podle stanov OS Libčice.net je tato komise tvořena předsedou sdružení a alespoň 4 členy volenými valnou hromadou.
Bylo konstatováno, že vhodný den pro zasedání valné hromady je čtvrtek.
10. V. Urbánek zajistí podání žádosti na zastupitelstvo města Libčice pro získání souhlasu s umístěním zařízení na budovu Letecká 757. Toto zařízení umožní další rozšiřování sítě Libčice.net v Letkách.
11. Miloš Kapoun poptá konektivitu na Sitel
12. Příští zasedání rady OS Libčice.net proběhne dne 23.4.07 ve 20.00 v restauraci Kulturák.

Zápis z jednání rady pořídil V. Urbánek