You are here

Nastavení poštovních klientů

Svého poštovního klienta si nastavte podle poskytovatele vašeho emailu (pop3.seznam.cz, pop3.centrum.cz atp.)
Pokud chcete odesílat emaily přes naši síť a nebudete požívat služeb jiného poskytovatele, nastavte si prosím
server pro odchozí poštu (neboli SMTP server) na mail.libcice.czf (standartní port 25).

Velikost emailu je v současné době nastavena na 16 MB. Reálně lze odeslat přes náš server email (prostý text)
s přílohou (např. obrázky, dokumenty) nepřesahující 10 MB
. To je způsobeno převodem kódování ze 7-bitů na 8-bitů.
Obvykle tento převod ubere jednu třetinu maximalní velikosti odeslaného emailu.

Návody a nastavení: