You are here

Oznámení o ukončení daňové kontroly

Obrázek uživatele mika

Vážení členové,
s velkou radostí vám sdělujeme dobrou zprávu. Byla ukončena daňová kontrola. Nebyla nám doúčtována žádná daň a bylo potvrzeno, že jsme veřejně prospěšným poplatníkem.

Zjišťovací řízení začalo přibližně v září 2022 a následná kontrola trvala do února 2024. Chtěli bychom poděkovat všem členům za podporu. Zvláště pak členům, kteří museli cestovat k výslechům na finanční úřad, bez ohledu na vysoký věk nebo zdravotní stav.

Celou dobu nebylo jasné, jak kontrola dopadne. Zdá se, že jsme jediný spolek tohoto typu, který úspěšně prošel. Celou dobu našeho fungování velmi pečlivě dbáme na spolkovou povahu. Všech sporných věcí, včetně vedlejší činnosti jsme se vzdali. Práce v posledních několika letech se nám podařilo udržet v dobrovolném režimu. Členské příspěvky kryjí jen společný nákup připojení sítě a její rozvoj. Netvoříme zisk. Doufáme, že nastolený trend udržíme.

Velký dík také patří neformálnímu sdružení za nekomerční internet, které nám dodávalo naději, že naše snažení má smysl, nejsme sami a nemáme se vzdávat.

V příloze přikládáme zprávu o daňové kontrole a oznámení o ukončení daňové kontroly. Zde bylo několik vad: chybné zaúčtování faktur mezi roky, fakturace za energie neodpovídala smlouvě, která očekávala, že faktura bude vystavována protistranou každých 6 měsíců a byla vystavena 1x za 2 roky. Vady neměly vliv na doúčtování daně. Ze zprávy jsme odstranili jména svědků a část o kontrole účetnictví z důvodu ochrany osobních údajů. Jedná se nám o maximální transparenci a informování členů v maximální míře.

Děkujeme.

Rada spolku Libčice.net